Single Blog Title

This is a single blog caption

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy Serwis Samorządowy PAP

Dodano przepisy, zgodnie z którymi z obniżonego wymiaru czasu pracy, pracownik będzie mógł korzystać przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy nie będzie obniżało wymiaru urlopu wychowawczego. Kolejne dodatkowe dwa dni wolnego będzie można zyskać, korzystając ze zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, czyli np. W razie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo katastrof, a także w przypadku uszkodzenia domu, wypadku dziecka w szkole, nagłej choroby członka rodziny itp. Czas zwolnienia – w przeciwieństwie do urlopu opiekuńczego – będzie płatny, ale w wysokości połowy przysługującego wynagrodzenia.

Osoby, które zdecydują się na pracę w biurze, będą miały możliwość do okazjonalnej pracy zdalnej przez 24 dni w ciągu roku. Co istotne, pracodawca sam będzie mógł skierować fxddd forex broker-przegląd i informacje fxdd pracownika na pracę zdalną, na przykład w przypadku pandemii. Dwa pierwsze z wymienionych terminów będzie można dodatkowo wydłużyć o maksymalnie jeden miesiąc.

Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny. Nowelizacja wprowadza też wyraźną podstawę do prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę.

Totalizator Sportowy poinformował w komunikacie, gdzie zakupiono zwycięski zakład. Zapisz się do naszego newsletter’a aby być na bieżąco z najciekawszymi artykułami oraz otrzymywać kody zniżkowe na szkolenia. © Materiał chroniony prawem autorskim propozycje wielkiej brytanii dotyczące renegocjacji terminów brexit – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Obecnych miejsc pracy w sektorze usług biznesowych i stworzyć nowe. Nowela zwiększa też konkurencyjność tej części polskiego rynku pracy.

  • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy wdrażającą dwie unijne dyrektywy – tzw.
  • Nie udało się wdrożyć unormowań w zakresie pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników a  także – mimo upływu terminu – rozwiązań dot.
  • W utrzymaniu stabilności finansowej po utracie zdolności do pracy może pomóc rozszerzona polisa na życie.
  • Wspomniany projekt przewiduje bowiem wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego.
  • W okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, ale już od momentu złożenia wniosku o takie wolne na opiekę nad dzieckiem.

Termin na wdrożenie obu aktów do polskiego porządku prawnego upływa w pierwszych dniach sierpnia 2022 r. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Nie przeocz tego, co najważniejsze – zapraszamy do bezpłatnej subskrypcji newslettera, wysyłanego od poniedziałku do piątku przez redakcję Serwisu Samorządowego PAP. Łatwy przegląd informacji i bezpośredni dostęp do strony samorzad.pap.pl. Jeszcze w środę można było kupić bilety w liniach British Airways z i do Tel Awiwu, podobnie w Virgin Atlantic, ale to się zmieniło. Lufthansa zajęta organizowaniem ewakuacji dla tysięcy Niemców, a El Al realizuje połączenia zgodnie z rozkładem.

Jeżeli ZUS uzna, że pracownik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje dla swojego pracodawcy tę samą pracę co na etacie (zarzut tzw. pracy na rzecz), przypisze firmie zaległe składki. Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3490 zł (15,9 proc. więcej niż obecnie). Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców do 22,80 zł (skok o 15,7 proc.). Sąd będzie mógł nakazać dalsze zatrudnienie zwolnionego pracownika podlegającego szczególnej ochronie aż do końca procesu.

Zgodnie z podpisaną ustawą będzie nią całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, m.in. Z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Od wielu lat sprzeciwiali się propozycjom takich modyfikacji przepisów, bo zależało im na możliwie jak najbardziej elastycznym zatrudnieniu (w praktyce zmianę wymusiło prawo unijne).

Nagroda specjalna dla nauczycieli – interpretacja prawna MEiN (dokument)

Po niemal dwóch latach od specustawy covidowej, praca zdalna przestała być tymczasowym rozwiązaniem. Nowelizacja kodeksu pracy uzyskała podpis prezydenta i zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku ustaw. Nowe przepisy regulują szereg kwestii, pozostawiając pewną przestrzeń na ustalenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, generując przy tym konieczność wdrożenia znacznej liczby dokumentów. Co ważne, zmiany dotyczące pracy zdalnej i uchylanej telepracy, wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, dając przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy. Ten obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników będzie wynikał z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumieniu zbiorowego lub regulaminu, albo z przepisów prawa lub umowy o pracę. Dotyczyć to będzie również szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego.

  • Jego następcą będzie Mikołaj Wezdecki, dotychczasowy dyrektor do spraw digitalizacji w LPP – poinformowała firma we wtorkowym komunikacie.
  • Brak odpowiednich standardów higieny i bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków, obniżenia efektywności pracy oraz negatywnie wpływać na reputację przedsiębiorstwa.
  • W razie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo katastrof, a także w przypadku uszkodzenia domu, wypadku dziecka w szkole, nagłej choroby członka rodziny itp.
  • Po niemal dwóch latach od specustawy covidowej, praca zdalna przestała być tymczasowym rozwiązaniem.
  • Firmy będą musiały uzasadniać zwalnianie osób zatrudnionych na czas określony.

W dodawanym art. 1881 w § 1 Kodeksu pracy przewidziano, aby pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. Roku życia mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek będzie składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Za elastyczną organizację pracy uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139, art. 143 i art. 144 Kodeksu pracy, rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 lub art. 142 Kodeksu pracy, oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. Pracodawca po rozpatrzeniu wniosku, z uwzględnieniem takich okoliczności, poinformuje pracownika o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Znamy wyniki programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (lista)

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – rozstrzygnięto konkurs, a Prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczył przedstawicielom siedemnastu przedsiębiorstw statuetki i certyfikaty laureatów XV edycji. Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma na celu promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów złoto: jazda netto spadła na 3-miesięczny dół prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Co ważne kandydatów do nagrody zgłaszają pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym „Solidarność”. To najniższa wartość od kilkunastu miesięcy i istotnie niższa niż w sierpniu, gdy pracę na całym świecie w sektorze IT straciło ponad 26 tys.

Co z trzynastką przy przeniesieniu urzędnika do innej jednostki samorządowej? RIO wyjaśnia

Podobnie jak większość rozwiniętych państw Polska się wyludnia. Można spróbować temu zaradzić albo potraktować to jako ciekawe wyzwanie rozwojowe. Pracownik będzie też mógł wnosić okazjonalnie o wykonywanie swoich obowiązków na odległość (w wymiarze 24 dni w roku). Wyborców, KO – 28 proc., Trzecia Droga – 10,9 proc., Lewica – 10,1 proc., a Konfederacja 9,2 proc. Wyborców – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” i RMF.

Nowe zasady pracy zdalnej. Kontrole pracodawcy i dopłaty do rachunków

Powyższe oznacza, że już w momencie zawierania umowy na okres próbny (który z samej nazwy jest czasem na weryfikację, czy obie strony tego stosunku będą skłonne go później kontynuować) powinniśmy przewidywać dalsze zatrudnienie oraz wiedzieć, ile czasu potrzebujemy na wzajemnie sprawdzenie. Pierwszą zmianą jest wprowadzenie możliwości kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób, dóbr lub ochrony mienia, to pracodawca może przeprowadzić taką kontrolę. Nie może naruszać przy tym godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. Roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Co ważne, akta pracownicze będą musiały zawierać potwierdzenie, że zatrudniony został poinformowany o wprowadzeniu w firmie kontroli trzeźwości. W efekcie w aktach osobowych pracownika będą przechowywane m.in. Dokumenty dotyczące kontroli w tym zakresie, a także papiery związane z wykonywaniem obowiązków na odległość, które zastąpią te związane z telepracą. – “To odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku pracy, a także wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracującym rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody właściciela praw. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa, tzn.

Ustawa zakłada, że uwzględnienie wniosku o pracę zdalną będzie n obowiązkowe m.in. W przypadku pracownicy w ciąży, zatrudnionego wychowującego dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia (chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj). Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego to uprawnienie, jakie przysługuje pracownikowi, przyjął dziecko na wychowanie lub je przysposobił.

Za czas zwolnienia od pracy, o którym wyżej mowa, pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego co do zasady jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Tak jak w przypadku urlopu na żądanie pracownik będzie składał wniosek w każdej dostępnej formie. Prezydent Andrzej Duda podpisał największą od lat zmianę Kodeksu pracy. Nowe przepisy mają ułatwić łączenie życia zawodowego z osobistym i rodzinnym. Zatrudnieni zyskają dodatkowe dziewięć tygodni urlopu rodzicielskiego i nowy urlop opiekuńczy.

W efekcie niektórzy już planują zwolnienia, o czym pisaliśmy w Business Insider. Zainteresowany zatrudniony ma składać wniosek o takie wolne. Przyczynę konieczności zapewnienia osobistej pomocy przez pracownika. Urlop ten – w przeciwieństwie do wypoczynkowego – ma być bezpłatny. Posłowie opozycji (Lewicy) zgłaszali poprawkę, która przewidywała odpłatność, ale posłowie PiS nie zgodzili się na taką zmianę. Work-life balance – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw.

Leave a Reply